Deprem 2 saat önceden bilinebilir

 Sakarya Üniversitesi Jeofik Mühendisliği Bölüm Başkanı Yrd. Doç Dr. Can Karavul, depremin iki saat önceden belirlenebileceğini öne sürdü.

Yrd. Doç. Dr. Karavul yazılı açıklamasında, depremden önce iyonosfer tabakasında iyon değişimlerinin meydana geldiğini, bunun da depremin önceden belirlenmesine yardımcı olabileceğini belirtti. Bu yöntemle depremin 2 sat önceden bilinebileceğini öne süren Yrd. Doç. Dr. Karavul, şunları kaydetti:

“Deprem öncesi iyonosfer tabakasında meydana gelen iyon değişimleri yeryüzünde kurulacak sistemlerle uydu aracılığıyla tespit edilebilir. Bu konuyu 1999 Kasım'ındaki Düzce depremi sonrası gündeme getirdik, ancak göz ardı edilmişti. Bu sistem Rusya, Çeçenistan ve Japonya'da faal olarak çalışıyor. Sistem, Sakarya için 100 bin dolara mal olur.”

Olası depremler

Türkiye'nin 3 tektonik sistemin etkisinde olduğunu ifade eden Yrd. Doç. Dr. Karavul, şöyle devam etti: “Kuzey Anadolu Fayı, Doğu Anadolu Fayı ve Ege açılma tektoniği olarak isimlendirdiğimiz bu sistemler, milyonlarca yıldır aktivitelerini sürdürmüşler ve milyonlarca yıl da aktif olmaya devam edeceklerdir. Bu tektonik sistemlerin oluşmasındaki en önemli hareket, Arabistan levhasının kuzeye doğru hareketi sonucunda Anadolu levhasının sıkışmasıyla Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu fayları oluşmuştur. Anadolu levhasının batıya doğru kaçışıyla da Ege bölgesinde açılma tektoniği adını verdiğimiz gerilme alanları meydana gelmektedir. Son yaşanan Afyon Sultandağı depremi de bu gerilme alanlarının etkisiyle oluşmuştur.'' Yrd. Doç. Dr. Karavul, Kuzey Anadolu Fayı'nın Bingöl Karlıova'dan başlayarak Saroz Körfez'ine kadar uzandığını belirterek, ''Ancak bu kırık, Bingöl-Akyazı arasında tek bir çizgi şeklinde gelişmektedir. Akyazı'dan Saroz'a doğru iki kola ayrılmaktadır. Bu iki kolun Akyazı-Saroz Körfezi arasındaki bölümünün tamamı Marmara Denizi içinden geçmektedir'' dedi.

Yrd. Doç. Dr. Karavul, açıklamasında şu bilgilere de yer verdi: ''Marmara ve Düzce depremleri ile kırığın Düzce, İstanbul, Adalar arasındaki kesimi rahatlamıştır. Saroz Körfez'inde olan kesiminde ve Bursa, Bandırma, Balıkesir, Edremit Körfezi'nden geçen güney kol üzerinde de bir enerji birikimine neden olmuştur. Biriken bu enerjinin açığa çıkması ise mutlak suretle Marmara Denizi içinde veya güney kolda (Bursa-Bandırma- Balıkesir-Edremit Körfezi) meydana gelebilecek depremlerle olacaktır. En fazla stresin kuzey kolda olduğu ve muhtemel depremin Marmara Denizi içinde meydana geleceği söylenebilir. Ancak güney kolu da göz ardı etmemek gereklidir. Oluşacak bu depremin büyüklüğü konusunda çeşitli araştırıcılar tarafından farklı görüşler ileri sürülmektedir. Ancak, Marmara Denizi'nin bir basen yapıya sahip olması ve kırılacak kesimin de (İstanbul Adalar önü, Tekirdağ Çukurluğu) ortalama 100 kilometre uzunlukta olması nedeniyle büyüklüğünün 7-7.2 civarında olacağı tahmin edilmektedir.”